Search

Copyright©Changzhou Hanqi Spindle Motor Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Contact Us

Contact Us

Page view:
 
Changzhou Hanqi Spindle Motor Co., Ltd.
 
Jordan Yue
   jordan@han-qi.com
   +86 18106113779
   +86 13759924248
   +86 18106113779
   +86 13759924248
   510999291
   Shopping on Alibaba.
 

Contact

 

Pauline Zhang
   pauline@han-qi.com
   (86)18068523016
   zlzlbobo
   420139606
   13815071673
   1502820063
   Shopping on Alibaba.
Lisa Jing
   lisa@han-qi.com
   (86)13776865267
   lisajing2011
   (86)13685220018
   2033364746
   Shopping on Alibaba.

Add: No.11 Zhongyang Road Zhenxi Industry Zone, Henglin 213101 Changzhou City 
Jiangsu Province China

 

Contact Us